McCann

 

Mi verujemo da korišćenje podataka u službi kreativnosti, u ključnim medijskim momentima za potrošače, donosi bolje rezultate našim klijentima.

 

Mi smo kreativna medijska agencija koja nastoji da izbriše granicu između medija i kreativnosti, podataka i sadržaja, i nauke i umetnosti.

 

Polazeći od istine, pomažemo brendovima da izgrade smislenu i značajnu ulogu u životu ljudi.

U regionu jugoistočne Evrope, agencija UM je deo I&F Grupe, jednog od vodećih komukacijskih sistema sa agencijama na tržištima u Srbiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji, i sa više od 200 medijskih stručnjaka koji unose inovativnost u kampanje velikog broja klijenata, uključujući i The Coca-Cola Company, L’Oréal, Ferrero, Vip, Johnson & Johnson, Carlsberg, Air Serbia, Molson Coors, Rewe Group, Ahold Delhaize…

 

Kao deo kompanije IPG Mediabrands, UM svetska mreža posluje u više od 100 zemalja.

 

UM agencije koje posluju u okviru I&F Grupe

 

Beograd    Ljubljana    Podgorica    Sarajevo    Skopje    Sofia    Tirana    Zagreb   

 

 

info@um-see.com


We believe that better science and better art deliver better outcomes to our clients in the media moments that matter the most,

 

We are a creative media agency, committed to blurring the lines between media and creativity, data and content, and science and art.

 

In Southeast Europe, UM is part of I&F Grupa, one of the leading communications systems, with affiliates for markets in Serbia, Bulgaria, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, North Macedonia, Montenegro, and Albania, and 200 media specialists innovating media communications on a roster of clients, including The Coca-Cola Company, L’Oreal, Ferrero, Vip, Johnson & Johnson, Carlsberg, Air Serbia, Molson Coors, Rewe Group, Ahold Delhaize…

As Part of IPG Mediabrands, the UM global network operates in more than 100 countries.

 

UM agencies that operate whitin I&F Grupa

 

Beograd    Ljubljana    Podgorica    Sarajevo    Skopje    Sofia    Tirana    Zagreb   

 

 

info@um-see.com